"วิกิพีเดียบดครีพ"

ภาษาครี

หน าหล ก ส ม ใกล เค ยง เข าส ระบบ การต งค า บร จาคให ว ก พ เด ย ภาษาคร (Nēhiyawēwin / Ininīmōwin / Ililīmōwin / Īyiyō Ayāmōn) อย ในตระก ลภาษาแอลกองเค ยน ม ผ พ ด 60,000 คน ในแคนาดา โดยเฉพาะใน ...

ฮอนด้า พรีลูด

64, 128, 256 GB. ระบบชาร์จ. Lightning charging with 20W, Qi charging (7.5 watts) and MagSafe wireless charging (15 watts) จอแสดงผล. 12: 6.1 in (150 mm) Super Retina XDR OLED, 2532x1170px (460 ppi) 12 mini: 5.4 in (140 mm) Super Retina XDR OLED, 2340x1080px (476 ppi) ระบบเสียง. Spatial Audio ...

วิกิพีเดีย

 · หน าหล ก ส ม ใกล เค ยง เข าส ระบบ การต งค า บร จาคให ว ก พ เด ย บทความน ไม ม การอ างอ งจากแหล งท มาใด กร ณาช วยปร บปร งบทความน โดยเพ มการอ างอ งแหล งท มาท น ...

*ทุเรียน เป็นไม้ผลในวงศ์ฝ้าย (Malvaceae) ในสกุลทุเรียน …

* ต อมาในป พ.ศ. 2492 อ .เจ.เอช. คอร เนอร (E. J. H. Corner) น กพฤกษศาสตร ชาวอ งกฤษ ได ต พ มพ The Durian Theory, or the Origin of the Modern Tree (ทฤษฎ ท เร ยนหร อต นกำเน ดของต นไม ย ค…

ผู้จำหน่ายเครื่องบดวิกิพีเดียจาก sale ในแอฟริกาใต้

ผ จำหน ายเคร องบดว ก พ เด ยจาก sale ในแอฟร กาใต อ น ๆ Nc to do 2021 เหร ยญล นคอล นหน งเซ นต พร อมโล ย อนกล บ ภาพได ร บความอน เคราะห จาก: United States Mint, . usmint ประเทศสหร ฐอเมร ...

ข้อวิจารณ์วิกิพีเดีย

บร จาคให ว ก พ เด ย เก ยวก บว ก พ เด ย ข อปฏ เสธความร บผ ดชอบ ค นหา ข อว จารณ ว ก พ เด ย ...

กัชเบล

ก ชเบล หร อ คนจ ก โนะ ก ช!! (ญ ป น: のガッシュ!! โรมาจ : Konjiki no Gasshu!!)เป นการ ต นญ ป น ผลงานของ มาโคโตะ ไรค เร มลงต พ มพ ในน ตยสารโชเน นซ นเดย รายส ปดาห ต งแต ป พ.ศ. 2544 ส วน ...

วิกิพีเดีย:วิกิพีเดียดีอย่างไร

 · เมื่อคุณอ่านและแก้ไขวิกิพีเดีย ในจุดหนึ่ง คุณอาจตั้งคำถามกับตัวเองว่า: "ทำไมวิกิพีเดียจึงยิ่งใหญ่เช่นนี้", "อะไรเป็นคำอธิบายสำหรับการ ...

พระเจ้าลูทวิชที่ 2 แห่งบาวาเรีย

ช ว ต ว ยเด กและว ยร น ในย คท กษ ตร ย ม ความร บผ ดชอบต อการปกครองโดยท วย โรป ล ทว ชแห งบาวาเร ยม กจะทรงทำพระองค แบบผ ไม โตเต มท มาตลอด พระเจ าม คซ ม ล อาน ...

คัมเบรีย

คัมเบรีย ( อังกฤษ: cumbria) เป็น มณฑล ใน อังกฤษ ใน สหราชอาณาจักร ที่มีฐานะเป็น มณฑลภูมิศาสตร์ และ มณฑลนอกเมโทรโพลิตัน คัมเบรีย ตั้งอยู่ทาง …

โกร่งบดยา

โกร งบดยา (อ งกฤษ: mortar and pestle, ความหมาย: ครก และ สาก) โกร งบดยาค อเคร องม อท เภส ชกรใช บดยาและปร งยาซ งประกอบด วยต วโกร ง (mortar) และล กบด (pestle) โดยท วไปโกร งจะม ล ...

ใครเหรอครับที่คอยอัพเดทวิกิพีเดีย เช่นดูประวัติ ...

ค อเวลาผมด บอร ดต างๆ เวลาม คนถามเร องข อม ลเจาะล ก แล วคนในบอร ดตอบด วยข อม ลว ก พ เด ย เอาเว บไซต ว ก พ เด ยมาอ างอ ง ก จะม คนบอกว า "อย าไปเช อว ก มากคร บ ...

พ.ศ. 2527

บ ตส พ ล (อ งกฤษ: Beats Pill) เป นลำโพงบล ท ธแบบพกพาท ผล ตโดย Beats Electronics พ ลเป ดต วในป พ.ศ. 2555 อ ปกรณ ประกอบด วย แจ คอ นพ ตและเอาต พ ตเส ยง 3.5 มม.

พระศุกร์

ในมหาภารตะ พระศ กร เป นศ ตร ก บท าวยยาต ล กเขยของพระศ กร ค อท าวยยาต น น เห นพระศ กร เป นเพ ยงแค ฤๅษ ตนหน ง จ งได พ ดจาสบประมาท ด ถ กพระศ กร และแล ว ฤๅษ นา ...

สุครีพ

ส คร พ ต วละครใน รามเก ยรต ข อม ลต วละครในเร อง เผ าพ นธ ล ง เพศ ผ ตำแหน ง อ ปราชเม องข ดข น, กษ ตร ย กร งข ดข น

วิกิพีเดีย:บทความคุณภาพ

 · บทความค ณภาพ เป นบทความซ งผ านการพ จารณาว าเป นบทความค ณภาพด โดยชาวว ก พ เด ย หากย งม ค ณภาพเป นรองหล กเกณฑ ของบทความค ดสรร บทความจะต องผ านการ ...

วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย

บร จาคให ว ก พ เด ย เก ยวก บว ก พ เด ย ข อปฏ เสธความร บผ ดชอบ ค นหา ว ก พ เด ย:อะไรท ไม ใช ว ก พ เด ย

วิกิพีเดียเครื่องบดลูกกลิ้งคู่

ค ว หมายถ ง การค วว ก พ เด . การค ว ค อกระบวนการใช ความร อนก บอาหารแห งโดยไม ใช น ำ. เคร องบดยางสองล กกล งว ก พ เด ย.

แอปเปิลสโตร์

แอปเป ลสโตร (อ งกฤษ: Apple Store) เป นร านค าปล กของบร ษ ทแอปเป ลสำหร บวางจำหน ายส นค าของบร ษ ท เช น แมคบ กโปร, ไอแมค, ไอพอด, ไอแพด, ไอโฟน และย งม บร การซ อม จำหน า ...